Call us at: 047-73858585

Økonomi og priser

Lån og stipend

Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no. Alle norske elever uansett alder får lån og stipend. Stipendet dekker ca. halve kostnaden for skoleåret. Elever over 18 år søker via internett. Orientering om søknad til Statens Lånekasse får du tilsendt når du får beskjed om at du har fått plass ved skolen.

Hvor mye kan du få utbetalt fra Lånekassen for 2017/2018:

Lån: maks 106 340.- pr.år
Stipend: 40% av lånet blir omgjort til stipend etter fullført skoleår,
maks 42 536.- pr.år

Reisestipend: maks 7837.- pr.år for studenter født i 1990 eller senere. (Egenandel 2745.- Dvs reisestipend utløses bare ved kostnader over dette)

Andre stipend for norske statsborgere

Det finnes enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend du kan søke. Disse finner du informasjon om i Stipend- og legathåndboka, eller ved å kontakte din hjemkommune og ditt hjemfylke.

Kostnader ­skoleåret 2017/18:

Opphold kost, losji, fellesutgifter  og turkasse er 108 300,-

Sum er eksklusiv eventuelt tillegg

(Tillegg; se nedenfor)

Fellesutgifter dekker blant annet transport, fellesutstyr, linjeturer, vaskemaskin, kopiering og dessuten 3 ukelange turer med hele skolen. Disse kostnadene dekker et 36 ukers skoleår, mot normalt 33 uker ved andre folkehøgskoler.

Dersom du slutter må du uansett årsak betale for 6 uker etter sluttdato.

Tillegg

Utgifter til eget materialforbruk, normalt mellom kr 500,- og kr 2 000,- (For elevene på håndverkslinja normalt mellom kr 1 500,- og kr 5 000,-) For materialkostnader betales et forskudd ved skolestart på kr 1 000,- (kr 3 500,- for elevene på håndverkslinja). Det beløpet som ikke blir brukt opp i løpet av skoleåret blir tilbakebetalt.

Innmeldingsavgift 2 200,-

Depositum

(betales normalt tilbake ved skoleårets slutt)
- For nøkkel/rom/inventar 800,-
- For verktøy på båtbyggerlinja 700,-

-For verktøy på håndverk og design 450,-

-For øks 350,-

Leie

- Dyne og pute 450,-
- Trekk og laken 465,- ­
Dersom du slutter må du uansett årsak betale for 6 uker etter sluttdato. ­

Skolens bank

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge
Kontonummer: 4213.05.10242
IBANnr: NO50
SWIFTnr: SPTRNO22