fbpx

Økonomi og priser

Lån og stipend

Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no. Alle norske elever uansett alder får lån og stipend. Stipendet dekker ca. halve kostnaden for skoleåret. Elever over 18 år søker via internett. Orientering om søknad til Statens Lånekasse får du tilsendt når du får beskjed om at du har fått plass ved skolen.

Lånekassens satser oppjusteres litt for hvert år. I 2018/2019 får elevene utbetalt følgende fra lånekassen:

Lån: maks 108 250.- pr.år.
Stipend: 40% av lånet blir omgjort til stipend etter fullført skoleår, maks 43 300.- pr.år.
Dette forutsetter at du ikke har et udokumentert fravær på over 10%.

Andre stipend for norske statsborgere

Det finnes enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend du kan søke. Disse finner du informasjon om i Stipend- og legathåndboka, eller ved å kontakte din hjemkommune og ditt hjemfylke.

Kostnader skoleåret 2020/21:

Grunnprisen er kr 119 600,-
Det dekker opphold kost, losji, fellesutgifter, turkasse og innmeldingsavgiften på 2 370 kr. Den dekker ikke eventuelle tillegg som enkeltrom, spesialkost og materkalkostnader (Se nedenfor)

Fellesutgifter dekker blant annet transport, fellesutstyr, linjeturer, vaskemaskin, kopiering og dessuten 3 ukelange turer med hele skolen. Disse kostnadene dekker et 36 ukers skoleår, mot normalt 33 uker ved andre folkehøgskoler.

Dersom du slutter må du uansett årsak betale for 6 uker etter sluttdato.

Enkeltrom

Tillegg for enkeltrom: 8 840 kr pr år.

 

Spesialkost
Vi tilbyr spesialkost til elever med matallergier og intoleranser for kr 3 500,- ekstra pr skoleår.
Vegetarmat er inkludert i grunnprisen.

Materialkostnader

Utgifter til eget materialforbruk i forbindelse med valgfag, kursuker og enkelte linjefag kommer i tillegg til ordinær pris. Normalt ligger totalkostnaden på håndverksmaterialer på mellom kr 500,- og kr 2 000,- pr elev pr år, avhengig av hvilke valgfag du velger. For elevene på håndverkslinja er materialutgiften normalt mellom kr 1 500,- og kr 5 000,-

For materialkostnader betales et forskudd ved skolestart på kr 1 000,- (kr 3 500,- for elevene på håndverkslinja). Det beløpet som ikke blir brukt opp i løpet av skoleåret blir tilbakebetalt.

Depositum

(betales normalt tilbake ved skoleårets slutt)
- For nøkkel/rom/inventar 1 000,-
- For verktøy på båtbyggerlinja 700,-
- For verktøy på håndverk og design 450,-
- For øks 350,-

Leie

- Dyne og pute 450,-

Skolens bank

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge
Kontonummer: 4213.05.10242
IBANnr: NO50
SWIFTnr: SPTRNO22

 

 

Stipender for utenlandske statsborgere

Statens Lånekasse for utdanning
Utenlandske statsborgere kan i noen tilfeller få lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. Dette gjelder blant annet familieinnvandring, hvis du er gift med en norsk statsborger eller har bodd og jobbet i Norge i to år.
Les mer her: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Languages/Financial-support-for-foreign-students/Who-is-eligible/

Elever fra Sverige, Finland og Færøyene kan søke sine egne skolemyndigheter om støtte.
Elever fra Åland kan søke Landskapsregjeringen om støtte.

Andre stipender for internasjonale studenter

Det finnes flere organisasjoner som tilbyr stipendordninger for kulturutveksling til Norge. Her er noen av dem, men det finnes også andre.
USA: Sons of Norway https://www.sofn.com/foundation/scholarships/
Island: Foreningen Norden
Danmark: Nordisk Højskolestipendium

Rull til toppen