fbpx

Kortkurs

Med ujevne mellomrom arrangerer vi også kortkurs for voksne i alle aldre. Kurslengden varierer fra en til flere helger, eller som kurs over en eller flere uker.

Neste kurs:

Målretta beitebruk / Holistic management

Tre samlinger, hvorav den første er 29. mars kl 10.00 - 31. mars kl 16.00
NB: Klokkeslett er veiledende og vil bli oppdatert.

Over 800 dyre-, plante-, og sopparter er i dag utrydningstruet fordi krattskogen og plantevekst som bregner tar over der vi før hadde et rikt mangfold av gress, planter og urter, som var det perfekte drivstoff for husdyra som gikk på naturlig beite.

Planleggingsverktøyet «Holistic Management» er utviklet av Alan Savory, i varme og tørre strøk i Afrika. Driftsmetoden tilpasses lokale forhold, men måten man bruker dyrene for å oppnå bestemte økosystemmål står sentralt. Tanken er å etterligne måten de ville dyra beiter på, hvor de stadig flytter seg til nye områder, før graset er helt nedbeita. Plantenes hviletid er avgjørende, dvs. at beitedyra ikke skal tilbake på samme areal før de plantene man ønsker å stimulere har fått tilstrekkelig pause fra beitinga. Dette gir dyra godt beite, samtidig som dyra deler karbon og annen næring fra plantene med jorda, ved at de gjødsler og tråkker ned graset samtidig. Kort fortalt består det av å føre store flokker beitende husdyr sammen for å etterligne naturen, for dernest å strukturere beitingen etter et spesielt system som defineres som nøye planlagt gressbeiting.

Foto: Hege Sundet

Vekstsesongen blir stadig mer uforutsigbar og tiltakene for å demme opp mot dette kan ofte være veldig tidkrevende og ikke minst ressurskrevende. Driftsplansystemet Holistic Management er utviklet med dette i mente, og skal kunne styrke gårdsdriftens økonomiske, sosiale og økologiske bærekraft. Holistic Management kan gjøre det mulig å skjøtte landskap og biologisk mangfold på en mer målretta måte enn tidligere, og gjør det til et godt egna verktøy for forvaltning av landbruket. Løsningen består blant annet i å jobbe med naturen på dens egne premisser, og at man med lite teknologi og få utgifter vil klare å binde/lagre karbondioksid fra atmosfæren til gressdekket land samtidig som det stimuleres til økt vekst gjennom regenerative prosesser.

Det vil bli arrangert tre samlinger med følgende tema:

1: Helhetlig gårdsdrift - hva er det? - Vi går igjennom grunnidéene i Holistic Management, og deltakerne lærer å ta helhetlige beslutninger og får utvikle sin egen helhetlige kontekst for bedre styring av egen virksomhet. Til slutt tar vi i bruk dette i praktisk økonomisk driftsplanlegging.

2: Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging. - Vi arbeider først videre med økonomisk driftsplanlegging, vurderer gårdens infrastruktur og skifteplan, og lager deretter en beiteplan for gården.

3: Gjennomføring og overvåking i vekstsesongen. -Vi vurderer årets beitedrift, ser nærmere på jord og planter, og går igjennom prossedyrer for overvåking og revidering av beiteplanen og gårdsdriften forøvrig i tråd med gårdsdriftens helhetlige kontekst.

Første samling finner sted fra fredag 29 til søndag 31 mars. Programmet settes opp nå, og begynner om morgenen/formiddagen på fredag og varer til søndag ettermiddag. Nærmere tidspunkt blir sendt til deltakere på e-post om litt. Overnatting blir på skolens internat eller andre bygg som disponeres. Frokost, dugurd, middag og kveld blir servert i skolens matsal. Skolekjøkkenet er gullsertifisert av Debio og vant Debioprisen i 2018. Det kan tas hensyn til allergikere.

Dato for de to andre samlingene vil bli kunngjort snarest, mest sannsynlig vil de bli avholdt rundt mai/juni og i løpet av høsten.

Skolen ligger 1 time og 30 minutter fra Trondheim sentralstasjon med buss, se avgangstider på www.atb.no (stoppested Rissa). Noe færre avganger i helgene. Med bil, omtrent det samme. Fergesamband mellom Flakk-Rørvik.

Foredragsholder er Anders Lerberg Kopstad, bonde på Toreshaugen på Ringerike. Han underviser i regenerativt landbruk og helhetlig beiteplanlegging for Savory Institute i Norge og Skandinavia.

Rull til toppen