fbpx

Økologisk småbruk

Økologisk småbruk

Drømmer du om å drive ditt eget småbruk? Lær å dyrke grønnsaker, korn og bær, holde dyr, slakte til eget bruk, videreforedle grønnsaker, melk og kjøtt, og å jobbe med traktor og motorsag.

Skolens økologiske drift er Debio-godkjent, og er et viktig bidrag til skolens selvforsyning. På gården har vi griser, høner, kyr og ender. Her dyrker vi poteter og grønnsaker, urter, korn og gress. Vi følger prosessen fra dyrestell til slakting og foredling av kjøtt og innmat.

Du blir med i det daglige arbeidet på gården, som følger årstidenes rytme med såing, luking og høsting, kompost og gjødsel, vedlikehold og fiksing.

Skolen har også seter med egen skog, der vi har kyrne våre om sommeren og hogger tømmer om vinteren. Vi har og en flokk villsau på ei øy lenger ute på kysten. Også her utnytter vi ressursene: skinnene skrapes og garves, melk fra kua blir til ost og smør.

Vi dyrker økologisk fordi vi mener det er framtidas måte å drive jorda på. Vil du være med på det grønne skiftet?

Året kort fortalt

Høst

  • Høsting av grønnsaker
  • Slakt av sau og gris
  • Konservering av mat
  • Ysting
  • Mye praktisk arbeid

Vinter

  • Tømmerhogst på setra
  • Beskjæring av fruktrrær
  • Spennende teori om vekstskifte, dyrehold, kompost og økologisk gårdsdrift

Vår

  • Våronn
  • Hvilke planter man kan ha i åkeren
  • Hvilke planter man kan dyrke sammen

I mai bor vi tre uker på gården. En ny vekstsesong er i gang, og jordbearbeiding, såing og utplanting skal gjøres etter økologiske prinsipper, for å sikre sommerens matproduksjon til skolen.

Hvem passer linja for?

Du trenger ingen forkunnskap for å være elev ved linja. Linja passer for deg som er interessert i dyr og jordbruk. Du som kanskje drømmer om å drive sitt eget småbruk en dag, eller ha en stor kjøkkenhage utenfor rekkehuset ditt. Eller som bare vil vite mer om hvor maten din kommer fra!

Her får du:

 • Dyrke korn, gras, grønnsaker, frukt og bær
 • Stelle ku, sau, høns og gris
 • Delta i det allsidige arbeidet på en liten økologisk gård
 • Lære å lage ost, smør og pølse
 • Slakte
 • Tømmerhogst
 • Bruke både hest og traktor
 • Fjøstjeneste
 • Ansvar til å vokse på!

Utstyrsliste:

- Sykkel

- Arbeidsklær, kjeledress

- Regnklær

- Gummistøvler

- Kniv

Linjelærer

Lærer ved Økologisk småbruk er Anton,

som får det meste til å spire og gro.

Rull til toppen