Call us at: 047-73858585

Minihusbygging

Bilder lånt fra kilder på internett.

Minihusbygging

At mange mennesker bygger større og større hus er et problem for en verden med begrenset plass og ressurser. Med denne linja ønsker vi å være en motkraft til overforbruk og sløsing.

Store hus er som regel dyre og gjør at man må låne mye penger som igjen gjør at man må jobbe mer og dermed er man på karusellen. Men man kan vel også bo bra på liten plass?

Ved denne linja lærer du å bygge små hus fra grunnen av, fra grunnmur til tett tak. Inkludert innholdet i huset. Gammel, ny og alternativ byggeskikk forenes. Du lærer også vindusmaking og hvordan man lager egne dører, karmer, foringer og om ulike former for isolering av hus. Da vi hugger vårt eget tømmer, har vi gleden av å vite hvor materialene kommer fra. Mye av husets innhold finner vi på gjenbrukstorg, eller i naturen. For at huset skal bli funksjonelt vil du ha behov for plassbygd interiør, og møbelsnekring vil være en naturlig del av linjas innhold. Vi vil også bruke tid på alternative energikilder som solfangere, solceller eller vindmøller, slik at husene blir mest mulig selvforsynte.

I løpet av skoleåret bygger vi flere små hus med alt vi måtte ønske av interiør og finurlige løsninger. Her får du lære det som skal til for å bygge sunne hus. Du får lære å bruke både moderne maskiner og tradisjonelle handverktøy. I byggingen vil vi møte mange spørsmål uten helt klare svar. Da må vi forske, tenke og prøve ut. Innimellom byggingen vil vi også ha tid til litt småhusfilosofi.

Aktuelle tema:

 • Å bygge hus fra grunnen av
 • Å lage vinduer og dører
 • Møbelsnekring og interiør
 • Lafting
 • Alternative byggteknikker
 • Kompost-toalett
 • Regler og forskrifter
 • Tegning og design
 • Isolering. Lin, hamp eller glava?
 • Materialkunnskap - hvilke treslag er best til hva
 • Hugging og saging av tømmer
 • Kretsløpstenking
 • Bruk av gråvann som en ressurs for hagen
 • Maling av hus - med rugmel og rødfarge
 • Hvordan man resirkulerer materialer
 

Sjølberging

Ferdigheter til å klare deg selv. Det tar tid. Her får du tid, en god lærer og et inspirerende fellesskap. Jordkloden trenger deg som vil lære det grunnleggende.

Seiling

Du lærer å seile, navigere deg fram mellom holmer og skjær, og å bli handlekraftig og samarbeidsorientert. Bær en tusenårig arv etter kystfolket videre!

Minihusbygging

At mange mennesker bygger større og større hus er et problem for en verden med begrenset plass og ressurser. Med denne linja ønsker vi å være en motkraft til overforbruk og sløsing.

Økologisk Småbruk

På Fosen Folkehøgskole har vi en egen gård. Vi dyrker poteter og grønnsaker, urter, korn og gress.

Håndverk og design

Ull og skinn fra våre egne villsauer, planter til farging av garn, trematerialer og pil til fletting fra skogen. Dine hender og ideer er med på hele prosessen, fra råmateriale til ferdig produkt.

Båtbygging

Vær med fra treet står i skogen til båten flyr på bølgene! Reisen starter med tømmerhogst og ender i en selvbygd båt.