Call us at: 047-73858585

Tiny houses constuction

Images borrowed from sources on the internet.

Tiny houses constuction

At mange mennesker bygger større og større hus er et problem for en verden med begrenset plass og ressurser. Med denne linja ønsker vi å være en motkraft til overforbruk og sløsing.

 

Store hus er som regel dyre og gjør at man må låne mye penger som igjen gjør at man må jobbe mer og dermed er man på karusellen. Men man kan vel også bo bra på liten plass?

Ved denne linja lærer du å bygge små hus fra grunnen av, fra grunnmur til tett tak. Inkludert innholdet i huset. Gammel, ny og alternativ byggeskikk forenes. Du lærer også vindusmaking og hvordan man lager egne dører, karmer, foringer og om ulike former for isolering av hus. Da vi hugger vårt eget tømmer, har vi gleden av å vite hvor materialene kommer fra. Mye av husets innhold finner vi på gjenbrukstorg, eller i naturen. For at huset skal bli funksjonelt vil du ha behov for plassbygd interiør, og møbelsnekring vil være en naturlig del av linjas innhold. Vi vil også bruke tid på alternative energikilder som solfangere, solceller eller vindmøller, slik at husene blir mest mulig selvforsynte.

I løpet av skoleåret bygger vi flere små hus med alt vi måtte ønske av interiør og finurlige løsninger. Her får du lære det som skal til for å bygge sunne hus. Du får lære å bruke både moderne maskiner og tradisjonelle handverktøy. I byggingen vil vi møte mange spørsmål uten helt klare svar. Da må vi forske, tenke og prøve ut. Innimellom byggingen vil vi også ha tid til litt småhusfilosofi.

 

Relevant issues:

 • Å bygge hus fra grunnen av
 • Å lage vinduer og dører
 • Møbelsnekring og interiør
 • Lafting
 • Alternative byggteknikker
 • Kompost-toalett
 • Regler og forskrifter
 • Tegning og design
 • Isolering. Lin, hamp eller glava?
 • Materialkunnskap - hvilke treslag er best til hva
 • Hugging og saging av tømmer
 • Kretsløpstenking
 • Bruk av gråvann som en ressurs for hagen
 • Maling av hus - med rugmel og rødfarge
 • Hvordan man resirkulerer materialer

Self sufficiency-arctic wildlife

Skills to manage yourself. It takes time. Here you will have time, a good teacher and an inspiring community. The globe needs you who want to learn the basics.

Sailing

You get to learn to sail, and navigate inbetween rocks and cliff faces, and to be crafty and sportsmanly by working together to sail over the sea. As well as carry a thousand year tradition forward the the next generation.

Tiny houses constuction

That many people build bigger and bigger houses is a problem for a world of limited space and resources. With this line we want to be a countermeasure for overuse and waste.

Organic Farming

At Fosen Folkehøgskole we have our own farm. We grow potatoes and vegetables, herbs, grains and grass.

Hand work and Design

Wool and leather from our own Villsau sheep, plants to color our hand-spun yarn, and willows to weave into baskets to carry it all in. Our hands and ideas are what make the whole process work, from raw materials to finished products.

Boatbuilding

Turn a tree standing in the forest into a boat bloating across the waves. The journey begins with working in the forest to collect our wood, and ends with our own handmade boat.

Self sufficiency-urban

The modern urban self sufficient lives in a small space, but grows food in the window sill, has compost in the kitchen, fermented cabbage in the storage room, sour dough in the fridge and "earthquakes" on the porch.