fbpx

Fra tre til tjære (til skokrem):

Sjølberging har vært i skogen og hogd tyri, som nå er brent til tjære, som igjen har blitt forvandlet til skokrem og skismurning!

Tyri er den feite kjerneveden i gammel furu, som er full av harpiks. Det gjelder om å finne den feiteste veden! Tønna er fullstappa med tyri som blir varma opp av bålet rundt tønna, slik at tjæren renner ut, og ledes gjennom et rør ut i spannet. Etter 4-5 timers fyring hadde vi ca 4,2 liter tjære.
Noe av tjæren har allerede blitt brukt til å lage skokrem, og det er også skismurning på gang.

Rull til toppen