fbpx

Friluftsliv på nattorientering

Friluftslivselevene har i novembers mulm og mørke vært på vandring alene i skogen. Som en trening i orientering, og få en trygghet med seg selv i naturen, har de blitt plassert ut nattestid i skogen. Derfra skulle de prøve å finne skolens seter. Dette er en stor utfordring, men samtidig en veldig lærerik prosess. Følelsen av å være alene, i perioder uten å vite hvor en er, er en bra trening for alle som driver med friluftsliv. Det handler om å stole på seg selv og naturen, vite at en kan legge seg under et tre i soveposen og vente på dagslys hvis en ikke finner frem. Men de fant frem. Slitne og fornøyde satt vi på setra og hygget oss utover natta.

Elevene underveis..