fbpx
bal-tur-fosen
kajakk-tur

Informasjon til elever skoleåret 2020/21

Informasjon til elever 2020/21 vedrørende korona-pandemien

Vi har forståelse for at enkelte har spørsmål om neste skoleår, og om det blir påvirket av korona-pandemien.

Vi har ikke fått noen eksplisitte signaler fra regjeringen om at skolestarten kan bli utsatt. Vi må derfor gå ut fra at regjeringen planlegger vanlig oppstart av folkehøgskolene dersom smittesituasjonen fortsetter slik den ser ut i dag. Ut fra dette planegger vi oppstart som vanlig,  med oppmøte 24. august.

Frem mot skolestart vil vi jobbe med retningslinjer for smittevern og skoledrift. Det vil utarbeides retningslinjer sentralt for alle folkehøgskoler, og vi på Fosen vil gjøre lokale tilpasninger. Samtidig vil vi opprettholde god dialog med helsemyndighetene i Indre Fosen kommune for å gjøre oppstarten av skoleåret så bra som mulig.

Vi har ingen utenlandsturer på våre linjer, og vi har derfor ikke sett det nødvendlig å endre på linje-innhold på grunn av korona-situasjonen. Det kan likevel bli nødvendig med noen mindre justeringer i planen for skoleåret.

Når det gjelder utenlandske elever følger vi nøye med på situasjonen. Hvis det skulle bli problemer med innreise, vil vi gå i dialog med dere for å prøve å løse eventuelle utfordringer på best mulig måte.

Vi gleder oss veldig til å møte dere i august! Vi vil gjøre det vi kan for at neste skoleår skal bli akkurat så fint som dere (og vi!) drømmer om.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål:

Rektor
rektor@fosen.fhs.no
(+47) 97976079

Sekretær
kontor@fosen.fhs.no
(+47)40601638

Informasjonsbrev om skoleåret og skolestart

Dette informasjonsbrevet sendes ut på e-post til elever som får tilbud om skoleplass. Her finner du info om skolestart, innreise  og skoleåret generelt.

friluftsliv-turmuligheter