fbpx
bal-tur-fosen
kajakk-tur

Informasjon til elever skoleåret 2023/24

Informasjonsbrev om skoleåret og skolestart

Dette brevet sendes ut til alle som får tilbud om skoleplass:

Informasjon til søkere 2023-24

Skolerute 2023/24

Endringer kan forekomme, men datoer for start, slutt og ferier er fast.

Tegnforklaring:
B: Bolk (linjefag)
V: Valgfag
F: Fellesfag
Dager merket med gult: Ferie

Årsplan 2023-2024 elevversjon

høst 2023
vår 2024
friluftsliv-turmuligheter