fbpx
bal-tur-fosen
kajakk-tur

Informasjon til elever skoleåret 2024/25

Informasjonsbrev om skoleåret og skolestart

Dette brevet sendes ut til alle som får tilbud om skoleplass:

Informasjon til søkere 2024-2025

 

Startdato

Ankomstdag og velkomstmiddag: 19. august 2024.
Skolen er i utgangspunktet ikke åpen for elever før denne datoen.

Eksempel-skolerute

Tegnforklaring:
B: Bolk (linjefag)
V: Valgfag
F: Fellesfag
Dager merket med gult: Ferie

Årsplan 2023-2024 elevversjon

høst 2023
vår 2024
friluftsliv-turmuligheter