fbpx
sjolberging-fiske
lefetten-seter-helgetur

Økonomi og priser

Lån og stipend

Skolen er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no. Alle norske elever uansett alder kan søke om lån og stipend.

Stipendet dekker ca 40 % av kostnaden for skoleåret.  For å få stipend kreves det at du ikke har et udokumentert fravær på over 10%.

Andre stipend for norske statsborgere

Det finnes enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend du kan søke. Disse finner du informasjon om i Stipend- og legathåndboka, eller ved å kontakte din hjemkommune og ditt hjemfylke.

Stipender for utenlandske statsborgere

Lånekassen

Utenlandske statsborgere kan i noen tilfeller få lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. Dette gjelder blant annet familieinnvandring, hvis du er gift med en norsk statsborger eller har bodd og jobbet i Norge i to år.

Les mer her: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Languages/Financial-support-for-foreign-students/Who-is-eligible/

Andre stipender for internasjonale studenter

Elever fra Sverige, Finland og Færøyene kan søke sine egne skolemyndigheter om støtte.

Elever fra Åland kan søke Landskapsregjeringen om støtte.

Det finnes også flere private organisasjoner som tilbyr stipendordninger for kulturutveksling til Norge. Her er noen av dem, men det finnes også andre.

skoletur-seiltur

Kostnader skoleåret 2024/25:

Grunnprisen er kr 143 930,-
Det dekker opphold, kost, losji, fellesutgifter, turkasse og innmeldingsavgift.

Den dekker ikke eventuelle tillegg som enkeltrom, spesialkost og materkalkostnader (Se nedenfor)

Fellesutgifter dekker blant annet transport, fellesutstyr, linjeturer, vaskemaskin, kopiering og dessuten to femdagers turer med hele skolen. Disse kostnadene dekker et 36 ukers skoleår, mot normalt 33 uker ved andre folkehøgskoler.

Dersom du slutter må du uansett årsak betale for 6 uker etter sluttdato.

Enkeltrom

Tillegg for enkeltrom: kr  9 180,- pr år.

Spesialkost

Vi tilbyr spesialkost til elever med matallergier og intoleranser for kr 3500,- ekstra pr skoleår.
Vegetarmat og vegansk mat er inkludert i grunnprisen.

Materialkostnader

Utgifter til eget materialforbruk i forbindelse med valgfag, kursuker og enkelte linjefag kommer i tillegg til ordinær pris.

Normalt ligger totalkostnaden på håndverksmaterialer på mellom kr 1000,- og kr 5000,- pr elev pr år, avhengig av hvilke valgfag du velger.

For elevene på Tekstil, søm & tradisjonshåndverk er materialutgiften normalt mellom kr 1500,- og kr 6000,-

For materialkostnader betales et forskudd ved skolestart på kr 1000,- (kr 3500,- for elevene på håndverkslinja).

Det beløpet som ikke blir brukt opp i løpet av skoleåret blir tilbakebetalt.

Depositum

(betales normalt tilbake ved skoleårets slutt)

  • For nøkkel/rom/inventar 1 200,-
  • For verktøy på båtbyggerlinja 700,-
  • For verktøy på minihuslinja 700,-
  • For verktøy på håndverk og design 450,-

Leie

  •  Dyne og pute 600,- (eller ta med eget)
kajakk-tur

Skolens bank

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge
Kontonummer: 4213.05.10242
IBANnr: NO50
SWIFTnr: SPTRNO22