fbpx
bal-tur-fosen
DCIM100MEDIADJI_0979.JPG

Informasjon til elever

Praktisk informasjon

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist. Opptaket foregår fortløpende fra 1. februar og så lenge vi har ledige plasser. Vi anbefaler å søke i god tid før 1. februar.

Et skoleår ved Fosen folkehøgskole varer i 36 uker, mot normalt 33. I de tre ekstra ukene har hver linje egne fordypningskurs der vi bare konsentrerer oss om linjefaget. Skolens landbruksfaglige og håndverksmessige profil gjør det nødvendig med en slik organisering i forhold til årsrytmen i naturen.

Vi har 68 elevplasser på skolen. På internatet bor elevene to og to sammen, men vi har også noen enkeltrom, og noen hybelhus. Om du av medisinske eller andre grunner ønsker enkeltrom, skriver du det i søknaden med en begrunnelse. Fordelingen av enkeltrom skjer ved skolestart. De fleste elevene er rundt 20 år. Kjønnsfordelingen er jevn.

To poeng

Ved deltakelse på minst 90% av undervisningen gir skoleåret 2 konkurransepoeng til opptak ved høyere utdanning.

18 års aldersgrense

Fordi skolen stiller store krav til din evne og vilje til å ta ansvar, har vi 18 års aldersgrense. Du må fylle 18 år innen 31.12. det aktuelle skoleåret.

Regler

Vi tror mennesker kan snakke sammen og finne løsninger, derfor har vi få og enkle regler:

• Ta aktivt del i undervisning og andre aktiviteter på skolen.
• lngen drikking eller oppbevaring av alkohol på skolens område. Det aksepteres heller ikke å være påvirka av alkohol.
• Det aksepteres ingen befatning med narkotiske stoffer.

Skolens bank

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge
Kontonummer: 4213.05.10242
IBANnr: NO50
SWIFTnr: SPTRNO22

fellesskap-samhold