fbpx

Praktisk informasjon

Neste skoleår starter mandag 24. august 2020. Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist. Opptaket foregår fortløpende fra 1. februar og helt til skoleåret starter.

Et skoleår ved Fosen folkehøgskole varer i 36 uker, mot normalt 33. I de tre ekstra ukene har hver linje egne fordypningskurs der vi bare konsentrerer oss om linjefaget. Skolens landbruksfaglige og håndverksmessige profil gjør det nødvendig med en slik organisering i forhold til årsrytmen i naturen.

Vi har 68 elevplasser på skolen. På internatet bor elevene to og to sammen, men vi har også noen enkeltrom, og noen hybelhus. Om du av medisinske eller andre grunner ønsker enkeltrom, skriver du det i søknaden med en begrunnelse. Fordelingen av enkeltrom skjer ved skolestart. De fleste elevene er rundt 20 år. Kjønnsfordelingen er jevn.

To poeng

Ved deltakelse på minst 90% av undervisningen gir skoleåret 2 konkurransepoeng til opptak ved høyere utdanning.

Søknad/Opptak

Gå til SØK SKOLEPLASS og fyll inn i feltene dine opplysninger:

Få med disse punktene

•En personlig beskrivelse der du forteller om hvorfor du søker, dine fremtidsplaner, om deg selv og dine interesser.
• Skolegang, jobb eller engasjementer etter videregående skole legges ved som egen CV
• Informasjon om helsemessige forhold du mener skolen bør vite om.
• Skolen tar kontakt hvis vi har behov for ytterligere opplysninger

Når du får melding fra skolen om at du har fått plass vil du få en svarfrist. Ta kontakt om du trenger lengre svarfrist.

Fordi skolen stiller store krav til din evne og vilje til å ta ansvar, har vi 18 års aldersgrense. Du må fylle 18 år innen 31.12. det aktuelle skoleåret. Unntaksvis kan vi ta inn yngre søkere. Opptaket starter 1. februar. Søker du før, blir dette registrert og du får beskjed om skoleplass straks etter 1. februar. Den som søker først får først tildelt plass. Om det er plass, tar vi opp elever helt fram til skolestart.

Regler

Vi tror mennesker kan snakke sammen og finne løsninger, derfor har vi få og enkle regler:

• Ta aktivt del i undervisning og andre aktiviteter på skolen.
• lngen drikking eller oppbevaring av alkohol på skolens område. Det aksepteres heller ikke å være påvirka av alkohol.
• Det aksepteres ingen befatning med narkotiske stoffer.

Skolens bank

Sparebanken Midt-Norge, 7100 Rissa Norge
Kontonummer: 4213.05.10242
IBANnr: NO50
SWIFTnr: SPTRNO22

Hvor er vi?

Skolen ligger i Rissa kommune, på Fosenhalvøya, ofte beskrevet som et "Norge i miniatyr".