fbpx

Minihus

Minihus

Lær å bygge små, miljøvennlige hus fra grunnen av, med både tradisjonelle og moderne teknikker og materialer. Med denne linja ønsker vi å være en motkraft til overforbruk og sløsing.

At mange mennesker bygger større og større hus er et problem for en verden med begrenset plass og ressurser. Men man kan vel også bo bra på liten plass?

På denne linja lærer du å bygge små, sunne hus fra grunnen av. Gammel, ny og alternativ byggeskikk forenes. Du får lære å bruke både moderne maskiner og tradisjonelle handverktøy. Noen av materialene hogger vi selv i skogen, andre finner vi på gjenbrukstorget. For at huset skal bli funksjonelt vil du ha behov for plassbygd interiør, og møbelsnekring vil være en naturlig del av linjas innhold. Du lærer også vindusmaking og hvordan man lager egne dører, karmer, foringer og om ulike former for isolering av hus.

I byggingen vil vi møte mange spørsmål uten helt klare svar. Da må vi forske, tenke og prøve ut. Innimellom byggingen vil vi også ha tid til litt minihusfilosofi.

Hvem passer linjen for?

Linja for deg som ønsker å skape noe sammen med andre. Du har interesse for husbygging eller tradisjonelle byggeteknikker. Du liker eller vil lære å arbeide med hendene. Du trenger ikke ha noen forkunnskaper.
Dette er ikke en snekkerutdanning, men du lærer mye du vil ha nytte av til eget bruk.

Våre forventninger til deg

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen, bidrar positivt i gruppen, og kan jobbe selvstendig.

 

Aktuelle tema:

 • Å bygge hus fra grunnen av
 • Å lage vinduer og dører
 • Møbelsnekring og interiør
 • Lafting
 • Alternative byggteknikker
 • Kompost-toalett
 • Regler og forskrifter
 • Tegning og design
 • Isolering. Lin, hamp eller glava?
 • Materialkunnskap - hvilke treslag er best til hva
 • Hugging og saging av tømmer
 • Kretsløpstenking
 • Maling av hus - med rugmel og rødfarge
 • Resirkulering av materialer


Lærer på Minihuslinja er Kenneth Bjørkli.

Rull til toppen