fbpx

Slik barker du seilduk

Hvorfor barke seil?

Segl og tauverk av naturmaterialer som lin, bomull og hamp er utsatt for råte.

For å unngå råteskader impregnerer vi segl og tau med barklåg.

Bark fra lauvtre inneholder garvesyre som konserverer de tekstile fibrene. Barken gir også farge.

Hvilken bark?

Bjørkebark har vært mye brukt og er holdt for å være den beste i nordlige deler av landet. Lenger sør har man foretrukket bark fra eik.

Eikebarken inneholder mer garvesyre enn bjørkebark, men har naturlig nok vært vanskelig tilgjengelig for mange.

Bark fra or gir mer farge enn de andre og har ofte vært tilsatt for å få mer rødlig farge på seglene.

Seiling med afjordsbat med raseil og geitbat med larseil

Oppskrift og framgangsmåte for barking av segl

Steg 1: Tørka bark knuses i småbiter å settes i bløt i saltvann et par uker.

1-2 liter knust bark pr kvadratmeter seil
1-2 liter sjøvann (evt vann tilsatt 2-3% salt) pr liter bark

Steg 2: Kok barken i bløtevannet et par timer. Dette kalles barklåg. Gamle oljefat eller store jerngryter kan brukes. Jerngryta kan påvirker fargen til å bli mørkere. Rør godt av og til.

Steg 3: Etter et par timer tilsettes krystallsoda. Ca 100g krystallsoda pr 50 liter låg er ofte nok. Lågen skal ha ph-verdi ca 6.

Lågen vil bruse opp når krystallsoda tilsettes. Fargen vil endre seg. Unngå å puste inn dampen. Kok lågen videre ca en time til.

Steg 4: Når lågen har kjølna til ca 60 grader tilsettes tjære og evt lyse.

1 dl tjære pr 20 liter låg
1 dl lyse pr 20 liter låg

Rør godt til alt er blanda.

Steg 5: Ha lågen over i et annet kar, gjerne en stor plaststamp e.l. Legg seglet nedi, og pass på at lågen dekker godt. Snu på seglet av og til for å få jevnest mulig barking/farge.

La seglet ligge i lågen ca et døgn.

Tørk så seglet godt. Barkinga sitter best ved lang tørketid.

DSC_8494

Barking mars 2020

Vi har nettop barka fire seil på skolen, som vi sydde på valgfag seilmaking i vinter. To av seilene er laga av ubehandla bomullsduk, to av linduk. Duken til det ene linseglet blei vaska før sying.

Vi lagde to typer barklåg: en med bare bjørkebark og en med like deler eik og or. Begge ble kokt i jerngryte, og begge ble tilsatt både tjære og lyse.

Seil av både bomull og lin ble barka i begge lågtypene.