fbpx
Seiling med afjordsbat med raseil og geitbat med larseil

Kryssing med råseil i småbåt

Vending med seglet nede

I denne videoen viser og forklarer seilingslærer Kjetil hvordan vi krysser i små åfjordsbåter med råseil.

Vending med seglet nede er standarden i småbåt. Det er både raskere og tryggere enn å vende med seglet oppe, og vi slipper å miste høyde i vendinga.